Bintang Mahaputra

Bintang Mahaputra inggih punika salah satunggaling wujud bintang penghargaan sipil ingkang paling inggil, nanging dipunwedalaken lan dipunparingaken sasampunipun Bintang Républik Indonésia dhateng anggota korps militèr. Bintang punika dpunparingaken dhateng sinten kémawon ingkang gadhah jasa ageng sanget ing babagan militèr ugi.

Bintang Mahaputra Adipurna

Bintang Mahaputra kapérang saking gangsal kelas, inggih punika:

 1. Bintang mahaputra Adipurna
 2. Bintang Mahapura Adipradaana
 3. Bintang Mahaputra Utama
 4. Bintang Mahaputra Pratama
 5. Lintanag Mahaputra Nararya.

Bintang Mahaputra inggih papanipun satunggal tingkat langkung andhap tinimbang Bintang Républik Indonésia.[1] Ingkang pinaringan bintang Mahaputera punika sarat-saratipun ingkang umum inggih punika kedah:

 1. Warga Nagara Indonésia WNI
 2. Gadhah kapribaden lan budi pekerti ingkang saé
 3. Boten naté dipunukum kunjara langkung saking satunggal taun amargi nindakaken satunggaling tumindak ala.

Déné sarat ingkang mirunggan inggih punka gadhah jasa ingkang luar biyasa dhateng nusa lan bangsa ing satunggaling babagan tartamtu ing sak njawinipun babagan militèr, kados ta ing babagan pulitik, ékonomi, kauangan, sosial, kabudyan, pendhidhikan, kaamanan, pembangunan, administrasi, ngèlmu kawruh, tetanen, perikanan, peternakan, perindhustrian, perdagangan, pelayaran, lan sapanunggalanipun.

Dhasar Kukum

besut

Dhasar kukum wontenipun tandha kaurmatan Bintang Mahaputera inggih punika:

 • U.U. No. 6 Drt. Taun 1959 ngengingi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.[2]

U.U. No. 4 Tahun 1972 ngengingi wontenipun éwah-éwahan saha tambahan ketentuan sapérangan jinis Tandha Kaurmatan Républik Indonésia ingkang awujud bintang lan ngengingi urutan tingkat/ drajat Tandha Kaurmatan Bintang.

Wujudipun Bintang

besut

Bintang Mahaputra inggih wernanipun pethak kanthi lis ing pinggiranipun saking emas. Bintang punika gadhah sudut gangsal kanthi pucukipun inggih wujud satunggaling penthol mutiara. Wonten ing antawisipun sudut-sudut bintang katingal satunggaling berkas sinar ingkang kapérang saking 17 rerangkening mutiara. Déné ing tengah-tengahipun bintang wonten satunggaling bunderan ingkang dipunwujudaken déning satunggal tangke kapuk lan satunggal pang pantun ingkang saben kapuk lan pari kapérang saking wolung iji kembang kapuk kanthi ronipun lan sekawan dasa gangsal iji pari ingkang punika sadaya nggambaraken tanggal kamardikan bangsa Indonésia inggih ing tanggal 17 Agustus 1945. Kajawi punika, ing tengah-tengahipun bunderan punika ugi wonten seratan "MAHAPUTERA" ingkang dipundamel saking emas ingkang mapan wonten ing sinar-sinar emas ingkaxng minangka satunggaling bintang ingkang gadhah sudut sedasa ing sak nginggiling dhasar warni abrit. Dhasar warni abrit wonten ing salebeting bunderan lan dhasar warni pethak saking lintangipun inggih asalipun saking warninipun gendéra Indonésia inggih Sang Saka Merah Putih.

Cathetan suku

besut
 1. BINTANG MAHAPUTERA(dipunundhuh tanggal 7 Maret 2013)
 2. "Delapan Jenderal Purnawirawan Peroleh Bintang Mahaputera". Diarsip saka sing asli ing 2014-02-25. Dibukak ing 2013-03-07.