Tepangaken nami kulo Dwi Mulyati, kulo saking Sastra Indonesia Universitas Diponegoro Semarang.