Tepangaken nama kula Erwan Setyo Budi. Kula peserta kompetisi Papat Limpad 2012 saking Universitas Diponegoro Semarang. Kula asalipun saking Semarang.