Dhian Puspita Anggraeni

kula nuwun, Tepangaken kula salah satunggaling mahasiswa pendidikan bahasa daerah, FBS, UNY semester 4. Sakmenika taksih ngangsu kawruh wonten ing Universitas Negeri Yogyakarta. Kula asal saking Gunungkidul.