The (better-later-than-never) #100wikidays Barnstar
Dear Meursault2004,

This little (and slightly belated :) ) barnstar is a token of appreciation and respect for your participation in the #100wikidays! To be the first contributor of Javanese Wikipedia to not only start, but also to successfully complete the challenge, is a truly remarkable achievement, and I hope that your example will be followed by many other editors here!

Congratulations, Survivor! :) Spiritia rembugan 1 Novèmber 2016 17.33 (UTC)


Panganggo iki kaul arep nggawé 100 artikel sajroning 100 dina. This user is dedicated to write 100 new articles in 100 days #100wikidays

Panganggo iki kaul arep nggawé 1000 artikel sajroning 1000 dina. This user is dedicated to write 1000 new articles in 1000 days #1000wikidays (31 Oktober 2017 23.23 (UTC))

This user participates in Wikipedia Asian Month 2017 (Wulan Asia Wikipédia 2017')


Babel:
id-NPengguna ini merupakan penutur ibu bahasa Indonesia.
jv-NNaraguna puniki panutur asli basa Jawi
nl-3Deze gebruiker spreekt uitstekend Nederlands.
en-3This user can contribute with an advanced level of English.
de-3Dieser Benutzer hat sehr gute Deutschkenntnisse.
fr-2Cette personne peut contribuer avec un niveau intermédiaire de français.
su-1 Kontributor ieu bisa nulis dina basa Sunda hambalan dasar.
Kothak panganggo liyané
Naraguna iki panata ing Wikipédia basa Jawa.
Naraguna iki pecandu Wikipedia
Naraguna iki Nasionalis lan Pancasilais
Naraguna iki Panitia Papat Limpad 2011


Kaca iki, kaca panganggo:Meursault2004. Panganggo iki wis nggabung karo Wikipedia Basa Jawa wiwit tanggal 8 Maret 2004.


Basa Jawi Krama

Sugeng rawuh! Nami kula Revo utawi Revi. Jangkepipun Revo Arka Giri Soekatno, kalairan Ambon, 2 Agustus 1975. Kula dhateng saking Jakarta, Indonesia. Nanging tiyang sepuh kula kakalihipun miyos ing Surakarta (Sala). Nami parab kula ing Wikipedia punika Meursault awit kula remen sanget dhateng in buku Wong Njaba (L'Étranger) anggitanipun Albert Camus. Ing buku punika, protagonisipun naminipun Meursault. Nah sadèrèningipun kula naté log in kaliyan ndaftar mawi nami sanès ing Wikipedia Inggris. Ananging, mboten ngertos punapa, kula mboten saged log in. Lajeng kula ndaftar malih mawi nami sanès. Amarginipun, kados Meursault, kula rumaos terkadhang raosipun kados tiyang njawi utawi tiyang asing in Wikipedia ;-)

Lajeng 2004 punika tanggaling warsa rikala log mlebet kapindhah. Awit rikala samanten mboten pareng nganggé naminipun tiyang misuwur :-)

Matur nuwun sadèrèngipun kaliyan mugi-mugi panjenengan sedaya kersa nyumbang artikel ingkang kathah mawi ngajengaken Wikipedia Jawi!

Cathetan alit

Kanggé kula nyerat mawi basa Jawi punika radi angèl tinimbang ing basa Indonesia. Mbokmenawi punika amargi kula langkung asring nyerat mawi basa Indonesia. Mila punika kula péngin kala-kala nyerat wonten riki.

Bahasa Indonesia

Hallo, nama asli saya Revo dan nama panggilan saya Revi. Saya dari Jakarta, Indonesia tetapi suka membaca buku-buku Perancis. Buku favorit saya L'Etranger dan protagonisnya bernama Meursault.

English

 
(Mei 2005)

Hello, my name is Revo or Revi. I am from Jakarta Indonesia, however I am born on August 2nd 1975 in Ambon, eastern Indonesia. I have a broad interest; esp. history, literature and linguistics. My nickname is Meursault as I can identify myself with one of the greatest antihero in the world literature: Meursault from L'Etranger (The Stranger) by Albert Camus.

There is another reason why I use this nickname. Actually, before, I already registered as a different user with my own name: Revoarkagiri but because of some "mysterious" problem I couldn't log in. So I had to register once again with a different username. So I chose Meursault2004 as I also felt I was a "stranger" in Wikipedia, just like Meursault himself :-)

I like to read and I am fluent in Javanese, Indonesian, English and Dutch. I also have some knowledge of French and also a little bit of German.

Bye. Happy Wikipediing!

Sandbox

Liya-liya

Galeri

Proyèk pribadi

About Poland

 
Embassy of Poland in Jakarta.

I have written lots of articles about Poland on Javanese Wikipedia. The reason is not only because I am interested in Poland but also because Poland   is anti Indonesia  . :-) Just look at the flags ... hahaha 22:10, 1 Februari 2007 (UTC)

Gambar

Goya vey! Masterpieces of Wikipedia

Delengen: Goya vey! Masterpieces of Wikipedia

Some other pics that I like

Account alternatif

  • Revobot - account bot
  • Soekatno - account alternatif sing wis arang tak-enggo manèh

Bintang WikiJv

  BintangWiki Wikipedia
"BintangWiki Wikipedia" dipun anugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun dipunakeni kontribusinipun ingkang aji sanget tumraping Wikipedia, supados saged dipunmangertosi déning komunitas manawi asil kerja-kerasipun dipuntampi lan dipunajèni. Ngaturaken Barnstar WikiJv konjuk mas Meursault2004, minangka perintis lan panganggé ingkang paling tuhu setya - Pras 05:27, 14 Juli 2009 (UTC)


  BintangWiki Wikipedia
"BintangWiki Wikipedia" dipun anugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun dipunakeni kontribusinipun ingkang aji sanget tumraping Wikipedia, supados saged dipunmangertosi déning komunitas manawi asil kerja-kerasipun dipuntampi lan dipunajèni. Lintang ingkang paling layak kagem mas Meursault2004, perintis lan tansih giat ngudang wikiJV ang wicara 10:20, 8 Oktober 2009 (UTC)


  Pèn emas
Naragina punika sampun kasil nglawan cecobi kanggé nambah cacahing artikel ingkang kirang ngugemi paugeran nyerat kanthi ngatos-atos. Artikel-artikel ingkang dipunsumbangaken, senadyan boten kathah nanging kualitasipun saé.

Kerja keras punika, senaos asring nuwuhaken raos kirang bombong dipunbandhingaken kaliyan naragina sanèsipun ingkang nyumbang kathah tulisan rintisan senaos namung setunggal larik kémawon, ananging anggadhahi aji ingkang linangkung. Amargi saking punika, naragina ingkang makaten pantes dipun anugerahi penghargaan Pèn emas Wikipedia. Ngaturaken Pèn emas WikiJv dumateng mas Mersault2004 ingkang sampun kathah nyerat artikel panjang ang wicara 10:20, 8 Oktober 2009 (UTC)

-


  BintangWiki Wikipedia
"BintangWiki Wikipedia" dipun anugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun dipunakeni kontribusinipun ingkang aji sanget tumraping Wikipedia, supados saged dipunmangertosi déning komunitas manawi asil kerja-kerasipun dipuntampi lan dipunajèni. Mas Meursault2004, lintangipun WikiJv, perintis lan panganggé ingkang paling tuhu setya - Tracy wicara 04:24, 9 Oktober 2009 (UTC)


  BintangWiki Polandia
"BintangWiki Polandia" dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang sampun maringi sumbangan wigatos wonten ing artikel-artikel mawi topik Polandia ing Wikipedia abasa Jawi. Mas Revo, layak pikantuk anugerah bintang Polandia. Wilujeng makarya ing Wikimania Gdańsk - Pras rembugan 22:42, 13 Juli 2010 (UTC)


  BintangWiki Papat Limpad
BintangWiki Papat Limpad dipunanugerahaken dumateng naragina saking panitia utawi peserta Papat Limpad ingkang sampun kathah damel utawi nyunting artikel wonten ing Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng. Panjenengan sampun kersa mbiyantu ngregengaken Wikipedia abasa Jawi dados juri wonten ing kompetisi nyerat “Papat Limpad”. Matur nuwun. Pras rembugan 08:54, 3 Juni 2011 (UTC)


  BintangWiki Papat Limpad 2012
BintangWiki Papat Limpad 2012 dipunanugerahaken dumateng naragina saking panitia utawi peserta Papat Limpad 2012 ingkang sampun kathah damel utawi nyunting artikel wonten ing Wikipedia abasa Jawi. ”Kaaturaken dhumateng Mas Meursault2004 minagka Dewan Juri Proyek Papat Limpad 2012 lan lelabetanipun ngagengaken Wikipedia abasa Jawi”.Matur nuwun. Pras pirembagan 13 Juni 2012 12.06 (UTC)

}


  The Tireless Contributor Barnstar
The Tireless Contributor Barnstar dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi boten kendhat ambangun lan maringi kontribusi seserepan ingkang aji sanget tumraping Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng! Ngaturaken The Tireless Contributor Barnstar WikiJv dhumateng Mas Meurshault ingkang giat ambangun wiki Jv. Nunung Martina (nana) pirembagan 3 Agustus 2012 12.45 (UTC)


  Wekdal Emas
Bintang Wiki "Wekdal Emas" dipunanugerahaken dhumateng para panganggé ingkang sampun nyisihaken wekdalipun ingkang aji kanggé kontribusi wonten ing Wikipedia abasa Jawi. '

--36.81.80.237 13 Agustus 2020 06.35 (UTC)

Mangga mriksani ugi

Piranti

Pranala njaba