Nami kula mawi aksara Jawi.
Nami kula mawi aksara Bali.
Nami kula mawi aksara pégon.

Nami kula Soekatno. Ing Wikipedia punika kula badhé sawetawis sinau nyerat mawi basa Jawi, mugi-mugi supados mboten karaten!