Migrasi: Béda antara owahan

50 bèt wis ditambahake ,  8 taun kepungkur
tanpa ringkesan besutan
Migrasi inggih punika pindhahing warga menyang papan panggénan sanesipunsanèsipun kanthi ngléwati wates [[administrasi]], kanggekanggé gesang sekedhap utawi selawasé. Migrasi dipunpérang dados kalih, inggih punika migrasi lokal utawi nasional kaliyan migrasi internasional.<ref> Sanusi Fatah.Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/Mts Kelas VIII, 2008, kaca 53.Jenis - jenis Migrasi.</ref>
 
===Migrasi Lokal/Nasional===
Migrasi lokal/nasional inggih punika pindhahing warga saking salah satunggaling papan panggénan menyang papan panggénan sanesipunsanèsipun ingkang tasih setunggal [[negara]]. Jinising migrasi lokal inggih punika,
* Sirkulasi
:Sirkulasi inggih punika pindhahing warga ingkang sekedhap kaliyan mboten netep, ananging ugi wonten ingkang netep utawi emah émah- emahémah sekedhap. Adhedhasar dangunipun wekdal, sirkulasi dipunperangdipunpérang dados 3, inggih punika:
:# Sirkulasi dintenan, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan setunggal menyang panggénan sanesipunsanèsipun ingkang dipuntindakaken saben énjing lanjeng kondur ing wanci sonten utawi dalu (tanpa nginep), kedadeyankedadéyan kados mekaten dipunwastani penglaju utawi komuter.
:# Sirkulasi minggon, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan setunggal menyang panggénan sanesipunsanèsipun, konduripun setunggal minggu sepisan.
:# Sirkulasi wulanan, inggih punika pindhahing warga saking papan panggénan setunggal menyang panggénan sanesipunsanèsipun ingkang dipuntindakaken saben setunggal wulan sepisan.
* Urbanisasi
:Urbanisasi inggih punika pindhahing warga saking [[desadésa]] menyang kitha ingkang taksih setunggal [[pulo]]. Sipatipun netep, pramila cacahipun warga kitha sangsaya kathah. Padatanipun kadang warga désa tindak menyang kitha kanggekanggé pados padamelan.<ref name="internet1">{{id}}[http://www.fauzibowo.com. urbanisasi ing Jakarta](dipunundhuh tanggal 22 September 2012)</ref>
[[Gambar: urbanisasi.jpg|thumb|250px|Kadang desa kathah ingkang sami urbanisasi]]
* Ruralisasi
:Ruralisasi punika kosok balinipun urbanisasi, inggih punika pindhahing warga saking kitha menyang désa.
* Transmigrasi
:Transmigrasi inggih punika pindhahing warga saking pulipulo ingkang kathah warganipun menyang pulo ingkang arang warganipun. Tiyang ingkang nindakaken transmigrasi dipunwastani transmigran. Adhedhasar cara numindaki, transmigrasi kapantha dados,
:# Transmigrasi umum : transmigrasi ingkang dipuntindakaken lumantar program pamaréntah. PrabeaPrabéya dipuntanggung pamaréntah.
:# Transmigrasi spontan : transmigrasi ingkang dipuntindakaken kanthi prabeaprabéya piyambak.
:# Transmigrasi sektoralséktoral : transmigrasi ingkang prabeyanipunprabéyanipun dipuntanggung pamaréntah dhaerahdhaérah asal kaliyan pamaréntah dhaerahdhaérah tujuan transmigrasi.
:# Transmigrasi bedhol desa : transmigrasi ingkang dipuntindakaken setunggal désa.
 
==Migrasi Internasional==
Migrasi internasional inggih punika pindhahing warga menyang manca negara. Migrasi internasional kalampah amargi wonten perang, bencana alam, utawi kanggekanggé pados rejeki ingkang langkung saesaé. Migrasi internasional dipunbentenakendipunbéntenaken dados kalih, inggih punika imigrasi kaliyan emigrasièmigrasi. Imigrasi inggih punika mlebetipun warga saking manca negara menyang lebetipun negara kanthi tujuan netep. Menawi ingkang dipunwastani emigrasièmigrasi inggih punika pindhahing warga saking lebetipun negara menyang manca nagara kanggekanggé tujuan netep.
 
==Cathetan Suku==
{{reflist}}
 
[[kategori:penduduk]]
4.487

besutan