PL05 Faradisa
Panganggo
JenengIhda Faradisa
Tandha tanganFaradisa (wicara)
LokasiJawi Tengah
NegaraIndonésia
Kothak naraguna
Pribadi
Logo Kompetisi Menulis Wikipedia Bahasa Jawa "Papat Limpad"Naraguna iki peserta kompetisi nulis Wikipedia abasa Jawa "Papat Limpad"
Naraguna iki Panitia Papat Limpad 2011
Logo Kompetisi Menulis Wikipedia Bahasa Jawa "Papat Limpad 2"Naraguna iki peserta kompetisi nulis Wikipedia abasa Jawa "Papat Limpad 2"

Nuwun sewu, tepangaken,

Nama kula, Ihda, jangkepipun Ihda Faradisa. Kula panitya Papat Limpad 2011 ingkang asalipun saking Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Kula asalipun saking kutha Kaliwungu, Kendhal, Jawa Tengah, Indonesia. Kula klairan Kendhal, 26 November 1989. Nuwun.

Ayo nguri-uri budhaya Jawa.


Bintang Wiki

besut
  BintangWiki Papat Limpad
BintangWiki Papat Limpad dipunanugerahaken dumateng naragina saking panitia utawi peserta Papat Limpad ingkang sampun kathah damel utawi nyunting artikel wonten ing Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng. Panjenengan sampun kersa mbiyantu ngregengaken Wikipedia abasa Jawi dados panitia kompetisi nyerat “Papat Limpad”. Matur nuwun. Pras rembugan 08:43, 3 Juni 2011 (UTC)


  BintangWiki Papat Limpad 2012
BintangWiki Papat Limpad 2012 dipunanugerahaken dumateng naragina saking panitia utawi peserta Papat Limpad 2012 ingkang sampun kathah damel utawi nyunting artikel wonten ing Wikipedia abasa Jawi. ”Kaaturaken dhumateng mBak Ihda minangka Panitya Proyek Papat Limpad 2012 lan lelabetanipun ngagengaken Wikipedia abasa Jawi”.Matur nuwun. Pras pirembagan 13 Juni 2012 13.49 (UTC)


  The Tireless Contributor Barnstar
The Tireless Contributor Barnstar dipunanugerahaken dhumateng naragina ingkang kanthi boten kendhat ambangun lan maringi kontribusi seserepan ingkang aji sanget tumraping Wikipedia abasa Jawi. Wilujeng! Ngaturaken The Tireless Contributor Barnstar WikiJv dhumateng Mas Puryono ingkang giat ambangun wiki Jv. Nunung Martina (nana) pirembagan 3 Agustus 2012 12.23 (UTC)

Personawiki

besut
Asal Muasal
id-NPengguna ini merupakan penutur ibu bahasa Indonesia.
jv-NNaraguna puniki panutur asli basa Jawi
jv-1Naraguna puniki gadhah kawruh dhasar basa Jawi.
jv-2Naraguna puniki gadhah kawruh madya basa Jawi.

Perkakas
 
Naraguna iki nggunaknå browser Mozilla Firefox


 
Naraguna iki nggunakaké Laptop


 
Naraguna iki migunakaké sistem operasi Microsoft Windows XP

 
Naraguna iki migunakaké browser Internèt Explorer

Keprigelan Maca
 
Naraguna iki bisa måcå Aksara Arab


 
Naraguna iki bisa maca aksara JawaKlangenan
 
Naraguna iki seneng maem Sayur-sayuran


 
Naraguna iki panganan klangenané Témpé


 
Naraguna iki klangenanné Bakso