Miskin

Miskin inggih punika tiyang utawi kulawarga utawi golongan ingkang sampun nyambut damel utawi sumber pikantuk kasil kang cetha , nanging tetepa ora nyukupi butuh kanggo urip padintenan.