Modal

Modal Inggih punika harta utawi barang ingkang saged kanggé dadosaken kekayaan perusahaan, modal sumbere saking sing gadah perusahaan.