Logo Lomba Nulis Wikipédia "Wiki Mrebawani"Panganggo iki panyarta dolanan Wiki Mrebawani

Ardina Barata iku mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma. Piyambakipun lair 12 Maret 1992 ing Malang, Jawa Timur. Samenika piyambakipun minat sinau bab basa, sastra, lan budaya. Kejawi menika piyambakipun karenan sinau perkara filsafat lan psikologi. Saben dinten piyambakipun ngentosaken wektu lodhang kanggo maca, nulis, lan nggambar.