Pasanggiri Wiki Mrebawani IINaraguna iki panyarta pasanggiri Wiki Mrebawani II

Sugeng rawuh.. Assalamualaikum wr.wb Jeneng komplitku Sri Handayani Kanca kanca nyeluk Handa dene murid muridku paring Nami bunda cekakan saka Bu Handa Aku lulusan FKIP bahasa Indonesia dan daerah nanging kadawuhan mulang basa Jawa Seneng rasane .. ngleluri budaya kang sugih kabecikan. Ora Amung basa Nanging uga bab kabudayan kan sastra kang tak wulangke Nambahi renteg ING manah kanggo ngangsu kawruh sak akeh akehe Babagan basa Jawa. Ora gur ilmune ananging krenteg bisa migunakake kanthi leres,Laras lan trep. Mugi para sedherek kersa paring pambyantu