Grand Piano

Jenengku Hasty Lutfia, aku lagi sinau basa Jawa. Aku seneng main musik arupa main piano. Kawit cilik awakku wis seneng sinau musik jalaran diajari Bapak, lan suwi-suwi dadi uthik dhéwé.