Atif Nur Cahyani

nuwun sewu, tepangaken nami kula Atif Nur Cahyani saking prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa IKIP PGRI Semarang, asal kula saking Blora.

SMP Kula nate derek organisasi siswa utawi OSIS, peranan kula dados HUMAS. sakmenika wonten kampus kula dados wacomting sampun kalempahan kaleh wulan ngantos sakmenika, kula ugi derek organisasi KAMMI kula dados HUMAS, lan kula uga derek UKM Sangkatama wonten kampus, kula nate dados panitia SARASEHAN, kula dasos sekertaris. kula nate dherek seminar hari kartini, seminar nasional, seminar pendidikan,.