Njaring Wengi

Nuwun,

Tepangaken nama kula Angga Kurniawan. Peserta Papat Limpad. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, FBS UNNES