asslamualaikum, tepangaken asma kula Ahmad Mudhofar saking IKIPPGRI Semarang.