Desirre Aulya Risty Apriastita

Hey, nama kula,Desirre Aulya Risty Apriastita,peserta papat limpad saking Universitas Negeri Semarang, Fakultas bahasa dan seni, lan jurusan sastra jawa, lair kula ting salatiga 29 April 1992.