Tepangaken nama kula Cycy Klodiariyanti, kula asalipun saking Cilacap. Kula kuliyah wonten IKIP PGRI SEMARANG jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa.

Matur Nuwun.