Tepangaken nami kula Sri Widhy Hastuti Saking IKIP PGRI Semarang. Saget nimbali kula Widhy lan email kula widi_adnanto@yahoo.co.id Kula mahasiswi jurusan bahasa jawi semester 2 tahun 2012 Papan dunung kula wonten: Perumahan Ketileng Indah Blok N no 20 Semarang 50272 no telp : 08882571979/085876461979 Tempat lan Tgl lahir: Klaten,25 juli 1979 Nami Bapak: RB Suharto Nami Ibu: Suwarni nyinau bahasa jawi pancen cita cita lan gehayuhan kula,amargi kula tresna kalian kabudayan jawi