alwi

Nuwun, Nama kula, Muhammad Fachrudin Alwi, peserta Papat Limpad saking Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni dan Jurusan Sastra Jawa

Logo Kompetisi Menulis Wikipedia Bahasa Jawa "Papat Limpad"Panganggo iki peserta kompetisi nulis Wikipedia abasa Jawa "Papat Limpad"