JV051Neni

Nuwun, Nama kula, Neni Kusuma Dewi, peserta Papat Limpad 2011 saking Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa.