Nofi Andari

Assalamualaikum wr. Wb.

Ndherek nepangaken nami kula Nofi Andari. Kula remen nyerat. Nyerat punapa kemawon ingkang dados raosing manah kula. Awit saking menika kula purun ndherek kompetisi ingkang dipunwontenaken dening Wikipedia.

Kula sampun gladhen nyerat kanthi nyerat wonten ing blog. Ananging dereng kathah saha taksih kathah ingkang perlu dipunsinau malih. Mugi-mugi kula saged paring peranan ingkang sae wonten kompetisi menika.

MotoBesut

lihat, dengar, lakukan, dan sukses!

Maturnuwun

Wassalamualaikum wr. wb.