Nepangaken, kula Nurul Farida Wajdi, inggih salah satunggaling putri saking Ibu Siti Asiyah saha Bapak Muhjari ingkang dalemipun wonten ing Dusun Paingan, Maguwaharja, Dépok, Sléman, Yogyakarta.

Wiwit alit sinau wonten dalemipun Bapak Dawami, kalajengaken wonten ing SD Timbulharjo. Lulus saking SD menika lajeng ngangsu kawruh wonten ing MTsN Ngemplak. Sasampunipun lulus, daftar wonten ing MAN Maguwoharjo, inggih salah sawijining madrasah Aliyah wonten ing Ngayogyakarta ingkang inklusi, inggih madrasah luar biasa. amargi wonten ing madrasah menika wonten siswa ingkang kalebet luar biasa menika. Sasampunipun lulus saking MAN Maguwoharjo, lajeng katampi wonten ing pawiyatan Universitas Negeri Yogyakarta.

Boten ngira boten nyana saged kuliah, amargi boten gadah niatan badhe kuliah. kula menika kepengin mondok, ananging sampun katampi wonten ing pawiyatan menika.