JV083Titis

Nuwun, Nami kula Titis Sukmawatiningrum, peserta Papat Limpad saking Universitas Negeri Semarang, Fakultas bahasa dan Seni, Jurusan Bahasa dan sastra Jawa