Murbaut
Wong

Dhuwur wekasane, endhep wiwitane

Deskripsi

Sejaraeh

Nyong kuwi manungsa sing lumraeh wong. Angger Rika kepengin ndeleng, rencanane inyong nang wikipedia basa jawa, mangga mengeneh. Uga ana bausastrané mriki.

Celuk Inyong ngambi:

Facebook : MatriX
E-mail : surel @ murbaut
Ngirim pesen langsung : Ngomong? (nganggo kiye bae ben cepet)