Uduk Aku

Kulo sinau Basa Jawa wonten ing perpustakaan TBY.