Assalamualaikum Wr. Wb. Asma kulo Solicha Nur Karina nanging celukan kulo Ririn saking asma wingking kulo Karina. Kulo lair 17 Juli 1997 wonten ing Kediri.