Ndherek nepangaken nama kula Hanifah Wulanningsih. Saiki aku lagi ngewiki sinambi nguri-uri kabudayan Jawi

Wikipédia Menyang Sekolah Ikon.svgPanganggo iki panyarta gladhèn nulis ing Wikipédia #WikipédiaMenyangSekolah ing UNY kelas Jurnalistik J.