Racakipun kula dipuntimbali Vera. Kula manggèn wonten ing Badegan, Panaraga.