Owah gingsiring basa

Owah gingsiring basa lan Alternasi
Fortition
Disimilisasi
Rhotacism
Rhinoglottophilia

Owah gingsiring basa (basa Inggris: Sound change) iku prosès owahing basa sing mrebawani marang pocapan (phonetic change) utawa struktur sistem swara (phonological change). Basa kang digunakaké ing sadina-sadina iki, lumrahé awujud tembung utawa unèn-unèn kang kadadéan saka wanda. Wanda iku kadhapuk saka swara. Swara basa kang bisa mbédakake teges diarani fonim utawa fonèm. Miturut sajarah panganggoning basa saiki wis akèh kang ngalami owah gingsir. Kaya ta wis ana kang fonimé kang ilang, wuwuh, owah, utawa ngalih panggonan, lsp. Kadadéan iki kang mau owah gingsiring basa.

Owah gingsiring basa dibédakake kaya mangkéné: