Pabrik gula Pesantren Baru

Pabrik gendhis Pesantren Baru Kutha Kediri ya iku pabrik gula tinggalané Landa. Nanging saiki pabrik gula iki wus dadi wewengkon kerja PT PN X. Panggoné ana ing Kacamatan Pesantrèn Kutha Kediri.

Pabrik gula iki wiwit ana ing salah sijining désa tlatah Kacamatan Kota, ya iku désa Manisrenggo. Jeneng ‘pesantrèn’ iku dhéwé dijupuk saka panggon asalé biyèn kang cedhak karo Pondok Pesantrèn Al-Falah kang kabawah Kyai Adzkiyak, ulama kang diarani pambabat désa Manisrenggo. Mangkono basan pindah panggonan, jeneng pabriké dadi Pabrik Gula Pesantrèn Baru. Sisa yasan pabrik ing désa Manisrenggo wus ora ana. Amarga bebrayané milih yasan iku dibongkar waé. Saiki lemah kang dikira-kira panggon pabrik gula iku wus dipanggoni yasan anyar, Madrasah Miftahul-Falah lan pabrik krupuké Pak Maman Abdurrahman.

Taun 1990-an sajatiné isih ana corong kebul pabrik, nanging uga wus diambrukné nganti njaluk tulung para siswa madrasah. Ora ana sing ngerti kapan pesthine pabrik gula wiwit manggon ana ing Kacamatan Kota, tepaké Désa Manisrenggo iki banjur dipindah marang tlatah Kacamatan Pesantrèn.

Anané pabrik gula ing Kacamatan Pesantrèn iki uga dirasakné manfaaté karo bebrayan kang manggon sautara pabrik.

Pranala njabaBesut