Pancawala utawi Pancakumara inggih punika sesebatan kanggé gangsal putranipun Drupadi kaliyan Panca pandhawa wonten salebeting wiracarita Mahabharata. Tembung Pancakumara asalipun saking basa Sansekerta, panca ingkang gadhah pangertosan 5 (gangsal), lajeng kumara tegesipun putra.