Parembugan:Kastil Hiroshima

Istana iku basa Indonésia. Takkira beciké ing basa Jawa iku kadhaton. Meursault2004ngobrol 7 November 2012 04.23 (UTC)

Wiwiti parembugan babagan Kastil Hiroshima

Wiwiti parembugan anyar
Bali menyang kaca "Kastil Hiroshima".