Sugeng rawuh ing Wikipedia Basa Jawi. Adhi Kurniawan pirembagan 27 Januari 2016 03.48 (UTC)