Parodi, ya iku siji asil karya kang kanggo mlesetake, mènèhi komentar awit karya asli, judhul utawa ngenani pengarange kanthi cara kang lucu utawa kanthi nggunakaké basa satire. Kaya déné pangandikane Linda Hutcheon siji teoris literatur (2000: 7) puts it, "parody … is, not always at the expense of the parodied text." Sawijining kritikus liyané, Simon Dentith (2000: 9), negesi minangka "any cultural practice which provides a relatively polemical allusive imitation of another cultural production or practice."

Parodi lumrahé ana ing karya-karya kagunan, kalebu literatur, musik, lan filem biyoskup. Tuladhané Parodi kang ditulis déning Samuel Mulia kang kapacak ing harian Kompas saben dina Minggu.


Cithakan:Kagunan-stub