Paron

Paron dadi piranti wajib tumrape pandhe wesi. Piranti iki wujud kothakan kang atos lan ing kana wesi kang panas digembleng lan diwangun kanthi cara dithuthuki nganggo palu wesi. Lumrahé paron kagawe saka wesi.

Paron
Wesi panas digembleng ana ing paron