Pasar cilik

Pasar cilik utawi ing basa Inggris iku minimarket, ya iku pasar kang ukurané ora pati gedhé. Barang sing didol iya ora pati pepak kaya ing pasar lumrahé. Sing mbedakake karo pasar lumrahe ya iku cara belanjane. Ing pasar cilik, sing njupuk barang iku wong sing arep tuku, dudu bakule. Mula, saben barang ditandhani pira regane, supaya wong-wong bisa ngerti regane pira. Adate ing pasar cilik iku sing didol ya iku kabutuhan padinan kaya ta gula, kopi, lenga goreng, laan liya-liyané