Pasar utawa Peken ing basa krama iku wujud kagiyatan pangadol lan panuku kang nglayani transaksi dol-tinuku. Pasar dipérang dadi loro: pasar tradhisional lan pasar modhèren.

Transaksi dol-tinuku barang karajinan saka pring ing siji pasar tradhisional ing Ngijon, Sléman, Yogyakarta.

Pasar tradhisional

besut

Pasar tradhisional wujud papan ketemun pangadol lan panuku sarta ditengeri kanthi anané transaksi pangadol panuku kanthi langsung, wangunané racaké wujud kios-kios utawa gerai, los lan kanthi dhasar kabukak kang dibukak déning pangadol utawa siji panglola pasar. Akèh-akèhé adol kabutuhan sadina-sina kaya déné bahan-bahan panganan wujud iwak, woh-wohan, janganan, endhog, daging, kain, klambi, barang èlèktronik, jasa lan liya-liyané. Saliyané iku, ana uga kang adol kuwé-kuwé lan barang-barang liyané. Pasar kaya iki isih akèh tinemu ing Indonésia, lan lumrahé ana saceraking kawasan perumahan supaya nggampangaké panuku menyang pasar.

Pasar modhèren

besut

Pasar modhèren ora akèh bédané karo pasar tradhisional, nanging pasar jinis iki pangadol lan panukuné ora transaksi kanthi langsung nanging panuku mirsani label rega kang temèmpèl ing barang (barcode), ana ing wangunan gedhong lan diladèni dhéwé kanthi mandhiri (swalayan) utawa diladèni déning pramuniyaga. Barang-barang kang didol, saliyané bahan panganan kaya déné; woh-wohan, janganan, daging; sapérangan gedhé barang liyané kang didol yaiku barang kang bisa tahan suwé. Conto pasar modhèren yaiku pasar swalayan, hypermarket, supermarket, lan minimarket.