Minimarket

Minimarket kalebet salah satunggaling jinis pasar swalayan ingkang miturut ukuranipun alit. Minimarket punika kados toko ingkang nyade panganan, ombèn-ombèn, lan kabetahan pokok manungsa.

Minimarket

Macem-macem minimarket ingkang wonten ing Indonésia inggih punika :

Minimarket wonten Indonésia punika. nggadah potensi ageng, taun 2014 maon wonten omzet ngantos 175 T saking usaha minimarket punika.