Pathol

Pathol ya iku ulah raga gulat tradhisional Jawa sing moncèr ing wewengkon pasisir lor Rembang tekan Tuban. Kaya déné gulat liyané, pathol nandhingaké wong loro ana ing tengahing kalangan. Kalangan pathol racaké ana ing salumahé wedhi amarga pathol racaké dimainaké ana ing pasisir. Rong panyarta pathol mung nganggo kathok cekak utawa selendang sing ditalékaké menyang bangkèkan. Pagulat sing menang ya iku sing kasil mlumahaké lawané nganti gegeré ndhepok wedhi.