Piranti router utawi wonten ing basa Inggris kawéntar kanthi nama Router punika kalebet salah satunggaling piranti jaringan komputer ingkang ngirim paket data liwat jaringan utawi internèt kanggé ingkang dipuntuju, nglampahi prosès ingkang kawéntar kanthi sebutan routing.

Peruté

Prosès peruté punika kadadéan wonten ing lapisan 3 inggih punika lapisan jaringan kados Internet Protokol saking stack protokol pitung laping OSI.

Peruté utawi router punika ginanaipun kanggé ngubungaken kalih utawi langkung jaringan kanggé nglajengaken data saking jaringan ingkang satunggal dumugi jaringan sanèsipun. Router punika béda kaliyan switch. Amargi switch punika kanggé ngubungaken piranti supados ndhapuk Local Area Network utawi LAN [1].

Minangka gambaran bédanipun fungsi router lan switch kalebet dalanan, router punika kalebet penghubung antar dalan. Saben griya mapan wonten ing alamat kanthi urutan tartamtu. kanthi cara ingkang sami switch ngubungaken piranti ingkang saben piranti gadhah alamat IP piyambak wonten ing satunggaling LAN.

Router kathah kaginakaken wonten ing jaringan kanthi dhasar teknologi protokol TCP/IP lan router ingkang jinis punika dipunwastani IP Router. Kajawi IP Router wonten malih AplleTalk Router lan sanès-sanèsipun. Internet punika salah satunggaling tuladha utami saking jaringan ingkang gadhah kathah IP. Router saged kaginakaken kanggé ngubungaken kathah jaringan alit dhateng jaringan ingkang langkung ageng ingkang kawastanan internetwork. Utawi kanggé merang jaringan ingkang ageng dhateng subnetwork supados ningkataken kinerja lan nggampilaken manajemenipun.

Router ugi saged kanginakaken kanggé ngubungaken kalih jaringan kanthi médhia sanès. Kadosta router wireless ingkang padatanipun saged ngubungaken komputer kaliyan radio, lan ugi njurung gayutan komputer kanthi kabel UTP utawi ingkang sanès aristektur jaringan kados Ethernet dhateng Token Ring.

Router ugi saged kaginakaken kanggé ngubungaken LAN dhateng satunggaling layanan telekomunikasi kados telekomunikasi leased line utawi Digital Subscriber Line DSL. Router ingkang kaginakaken saking LAN dhateng koneksi leased line kados T1 utawi T3 asring dipunarani access server. Kajawi punika router ingkang kaginakaken kanggé ngubungaken jaringan lokal dhateng koneksi DSL dipunwastani DSL router.

Router-router jinis mau padatanipun gadhah fungsi firewall kanggé napis paket dhedhasar alamat sumber lan alamat tujuan paket mau. Nanging wonten ugi router ingkang boten gadhah punika. Router ingkang gadhah fitur napis paket dipunwastani packet-filtering router. Padatanipun router mblokir lajeng lintas data ingkang kapancar kanthi cara broadcast saéngga saged nyegah broadcast strom ingkang saged ngganggu kinerjaning jaringan.

Jinis Peruté besut

Kanthi umum peruté punika kapérang dados kalih jinis, inggih punika:

  • Static router utawi peruté statis: inggih punika peruté ingkang gadhah tabèl routing statis ingkang dipunatur kanthi manual déning administrator jaringan.
  • Dynamic router utawi peruté dinamis: inggih punika peruté ingkang gadhah dab ndamel tabèl routing dinamis kanthi mirengaken lalu lintasing jaringan lan ugi gadhah ubungan kaliyan router sanèsipun[2].

Cathetan suku besut

  1. [1] Archived 2012-08-26 at the Wayback Machine., Fungsi router dalam jaringan komputer (dipun-akses tanggal 03 November 2012).
  2. [2], Router (dipun-akses tanggal 03 November 2012).