Pulo Asu, iku sawijining karya sastra abasa Jawa wujud kumpulan carita cekak anggitan Herwanto, saka pakumpulam Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro, sing kababar ing taun 2010.

Pulo Asu
PanganggitHerwanto
NagaraIndonesia
BasaJawa
GènreRoman
PangecapanSanggar Sastra Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro (PSJB) kerjasama karo Elmantera Publishing Yogyakarta.i
Kala babar
2010
Kaca126 kaca
ISBN978-979-185-202-9

Isi buku besut

 1. Gombreng
 2. Ibu
 3. Gumiyem (dipacak ing Panjebar Semangat No. 41 th 1990).
 4. ASU (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 37 tanggal 12 September 1998).
 5. Atine wanita (dipacak ing kalawarti Jaya Baya 12 Oktober 1997).
 6. Bekisar(dipacak ing kalawarti Jaya Baya No.50 tanggal 13 Agustus 2000)
 7. Gelang kuningan (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 38 tanggal 20 September 1997).
 8. Grobag (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 2 tanggal 12 Januari 2002).
 9. Kreteg (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 8 tanggal 21 Pebruari 1998).
 10. Kenthongan (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 23 tanggal 5 Juni 1999).
 11. Tumbal (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 8 th 1998).
 12. Kobongan
 13. Murka (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 46-47 th 2003).
 14. Pulo Asu (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 44 th 2004).
 15. Untu palsu (dipacak ing kalawarti Joko Lodang No. 18 th 2005).
 16. Tresna (dipacak ing kalawarti Panjebar Semangat No. 21 th 2008).
 17. Dalan tumuju kuburan.

Uga delengen besut

Pranala njaba besut