R.M. Soelardi

Radèn Mas Soelardi (R.M Soelardi) ya iku sawijining sastrawan Jawa. Panjenengané lair taun 1885 ing Wanagiri, Surakarta. Ananging katrangan taun lairé iku béda karo katrangan pangecapan Fa. Nasional, Surakarta, kang mbabar sawijining novèlé kanthi sesirah Serat Riyanta ing taun 1965. Ana katrangan kang nyebut menawa nalika buku kuwi dibabar (mawi angka taun 1965), Soelardi lagi umur 77 taun. Iku tegesé bilih R.M. Soelardi lair taun 1888.

Awit alit Soelardi sampun nuduhaké katrampilan déning seniman (sastrawan) karemenan ing dunya sastra awit saka karemenané ing dunya wayang kulit. Awit asring ndeleng tontonan wayang panjenengané banjur sinau nabuh gamelan, nulis lan nata wayang sarta nulis crita Basa Jawa. Karemenan kuwi ingkang narik kawigatosan Mangkoenegara VII banjur Soelardi diangkat dadi abdi dalem ing Mangkunegaran. Ing Mangkunegaran panjenengané pikantuk jejibahan antarané nglukis, nabuh gamelan, gawé wayang kulit, lan dadi guru Basa Jawa.[1]

RujukanBesut

  1. Suwondo, Tirto (2006). Antropologi Biografi Pengarang Sastra Jawa Modern. Yogyakarta: Adi Wacana / Agustus 2006. ISBN 979-99604-8-7.