Kanjeng Bandara Radèn Ayu (BRAy) Retnaningrum ya iku garwa Paku Alam VIII kang asalé saka Sala. Saka Retnaningrum, Paku Alam VIII patutan-putri cacah 8 ya iku :

  1. Ir. KPH. H. Prabakusuma
  2. BRAy. Retna Sundari;
  3. BRAy. Hj. Retna Dewayani;
  4. KPH. H. Anglingkusuma;
  5. KPH. H. Sangkakusuma;
  6. BRAy. Retna Pudjawati;
  7. KPH. Ndayakusuma;
  8. Ir. KPH. H. Wijayakusuma;