Mobile Robot sing biyasa diarani Robot bergerak ya iku robot sing bisa mlaku lan bisa bergerak ning endhi-endhi waé. Robot Mobile iku dhuwe ciri-ciri ya iku ana Aktuator kanggo gubah lan mlaku, Aktuator sing di anggo robot iku bisa nganggo rodo lan sikil sehingga bisa mindhahke robot saka papan siji ke papan sijiné manèh.