Sèlèksi gawéan

Sèlèksi gawéan iku sawijining prosès ing ngendi manungsa mbudidayakaké sato kéwan lan tetuwuhan supaya ndarbèni ciri khas fénotipe kang disenengi. Carané iki mawa milih spèsimèn kang disenengi, banjur diréproduksi. Turunané iki dikarepaké bakal ndarbèni ciri khas kang disenengi , iku. Menawa prosès iki dibolan-balèni turunané iku rupané bisa séjé banget saka leluhuré kang urip ing alas. Conto ing sato kéwan iku asu kang rupané bisa séjé banget saka sregala, leluhuré lan conto ing tetuwuhan iku jagung kang rupané uga séjé banget saka tuwuhan suket kang dadi leluhuré.

Sèlèksi gawéan bisa transformasi suket téosinté ing sisih kiwa dadi jagung ing sisih tengen

Deleng uga

besut