Sukêt utawa graminoida iku jêneng siji têtanduran ilalang kang pokoké cilik lan godhongé akèh. Kêmbangé awujud bulir lan wohé awujud wêwijèn.

Suket

Sing kalêbu kulawarga sukêt yaiku séréalia, pring, sukêt taman lan sabana.