Suket

Sukêt utawa graminoida iku jêneng siji têtanduran ilalang kang pokoké cilik lan godhongé akèh. Kêmbangé awujud bulir lan wohé awujud wêwijèn.

Sing kalêbu kulawarga sukêt ya iku séréalia, pring, sukêt taman lan sabana.