Sunan Tembayat utawa Kyai Ageng Pandhanarang ya iku Bupati Semarang kang kawentar sugih nanging banjur ninggal kamukten, gawe padhepokan ing Tembayat lan nyebarake agama islam ing sakiwa tengene.

Asal usul Sunan Bayat besut

Sunan Bayat kacaritakake urip ing jaman Kasultanan Demak lan dadi murid Sunan Kalijaga. Nanging asal usul Sunan Bayat ana pira-pira versi :

  • Prabu Brawijaya wekasan kang ninggal kedhaton Majapahit, ana ing dalam ketemu Sunan Kalijaga. Sawise padha saresehan banjur Sunan Kalijaga ngaturi supaya madeg bupati ing Semarang sesilih Ki Pandhanarang
  • Miturut Serat Kandha, Ki Pandhanarang ya iku Radèn Made Pandhan, putra Radèn Sabrangwetan, wayah ratu ing Demak. Sawise Ki Pandhanarang seda banjur diganti putrane aran Raden Kaji, kaparingan nama Adipati Mangkubumi.
  • Sêrat Sajarah Dalêm, damêlanipun Ki Padmasusastra mratelakake para putrane Prabu Brawijaya V. Kang nomer 94 aran Radèn Jaka Supana, alias Radèn Têmbayat. Dene para putra liyane uga ana kang nunggal jeneng karo critane Sunan Bayat[1]

Ninggal kamukten besut

Rujukan besut

  1. Soewignja. Kjai Ageng Pandhanarang - 1938 (ing basa Jawa).