Suwardi Endraswara

Suwardi Endraswara iku tokoh sastra kelairan Kulon Praga 3 April 1964. Suwardi Endraswara iki salah sijiné sastrawan Jawa modhèren. Ana kalané dhèwèké nganggo jeneng sesinglon (samaran) Laras Purbaningtyas, Ki ening Budi, lan Larasati Abimanyu. Karya sastrané asring ngandhut mistik Jawa lan sufisme. Liwat buku kumpulan carita cekak ‘’Senthir’’, Suwardi Endraswara kasil mboyong pangaji-aji Rancage ing taun 2006.

Sastrawan iki naté makarya dadi guru SPG 17 III Bantul, wartawan Mekar Sari, ketua panyunting kalawarta sastra Jawa Pagagan, sekretaris Himpunan Sarjana Kesusteraan Indonésia (HISKI) Yogjakarta, wartawan Majalah Sempulur, wartawan Majalah Kajawèn, lan profèsi liyané kang ana sesambungané klawan Sastra Jawa.

Buku-buku anggitané antarané:

Uga delengenBesut