Swayambu Manu

Swayambu Manu (Sanskerta: स्वायम्भुव मनु; Svāyambhuva manu) inggih punika pamimpin manwantara ingkang kaping pisan miturut kapitadosan Hindhu. Panjenenganipun dipunciptakaken déning Déwa Brahma saha dipunpitadosi minangka leluhuring manungsa.[1] Miturut barès, Swayambu Manu gadhah pangertoasan makluk berpikir. Tembung Man wonten ing basa Inggris kapendhet saking tembung Manu. Tembung Manungsa tegesipun katurunan Manu. Tembung Nabi Nuh saha Noah punika asalipun saking tembung Manu[2].

Swayambu Manu

Lima bahan dhasar badan manungsa (Panca Maha Bhuta)Besut

Wonten gangsal pérangan alam saking badanipun manungsa, manawi wonten basa Sansekerta dipunsebat Panca Maha Bhuta. Panca=5, inggih punika[3]:

  1. Pertiwi (siti) utawi zat padat[3]
  2. Teja (geni) utawi panas[3]
  3. Bayu (udara) utawi gas[3]
  4. Apah (toya) utawi zat cair[3]
  5. Akasa (ether) utawi perkawi ingkang hampa[3]

RujukanBesut

  1. [1], Dipunundhun tanggal 22 Oktober 2012.
  2. [2], Dipunundhun tanggal 22 Oktober 2012.
  3. a b c d e f [3], Dipunundhun tanggal 22 Oktober 2012.


Kang sadurungé
Manu pertama
Manwantara I
Kang sawisé
Swarocisa Manu